Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej

Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Czym skorupka za młodu nasiąknie…

- czyli o kształtowaniu kompetencji kluczowych w Przedszkolu Publicznym nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej


Czym są kompetencje kluczowe?

Kompetencje kluczowe to te kompetencje, których wszyscy potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia społecznego, zrównoważonego stylu życia, udanego życia w pokojowych społeczeństwach, kierowania życiem w sposób prozdrowotny i aktywnego obywatelstwa.

Wyróżnia się 8 kompetencji kluczowych:

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym;

2. Porozumiewanie się w językach obcych;

3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;

4. Kompetencje informatyczne;

5. Umiejętność uczenia się;

6. Kompetencje społeczne i obywatelskie;

7. Inicjatywność i przedsiębiorczość;

8. Świadomość i ekspresja kulturalna.

Proces kształtowania i rozwijania kompetencji

kluczowych zaczyna się od uczestnictwa dziecka w edukacji przedszkolnej. Na tym etapie rozwojowym i edukacyjnym szczególną uwagę należy zwrócić na:

- modelowanie;

- odczuwanie i eksplorację dostępnej przestrzeni;

- zastosowanie zasad indywidualnego podejścia do każdego dziecka;

- naśladowanie pozytywnych wzorców;

- świadome tworzenie sytuacji pozwalających na aktywne uczestnictwo dziecka w różnych formach edukacji przedszkolnej.

Rodzice uzupełniają te doznania zabierając dzieci między innymi na spektakle czy koncerty, do kina czy teatru, na wycieczki i spacery oraz w wiele ciekawych miejsc troszcząc się o ich harmonijny wszechstronny rozwój.

Prezentacja projektu

Projekt „Czym skorupka za młodu nasiąknie? - czyli o kształtowaniu kompetencji kluczowych w Przedszkolu Publicznym nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej” ma na celu wsparcie rodziców oraz nauczycieli dzieci w wieku od 3 do 5 lat w naszej przedszkolnej rzeczywistości. Projekt jest odpowiedzią na nową sytuację, w której znalazły się dzieci w wieku przedszkolnym. To właśnie przedszkole zapewnia najmłodszym pierwszy kontakt z różnymi doświadczeniami. Nauczyciele realizując podstawę programową rozwijają zainteresowanie muzyką, literaturą, sztuką, teatrem, techniką, przyrodą, matematyką, informatyką itd…stawiając na wszechstronny rozwój zainteresowań dziecka od najmłodszych lat.

Celem projektu jest

wsparcie rodziców i nauczycieli oraz zbudowanie rodzaju porozumienia między nimi wyznaczającego wspólny front działań w zakresie edukacji dziecka, kształtowanie poczucia przynależności społecznej, zaspakajanie i rozwijanie potrzeb oraz zainteresowań dzieci, pobudzenie, aktywizowanie i motywowanie – stymulowanie potencjału twórczego dzieci oraz ujednolicenie oddziaływań wychowawczych poprzez ścisłą współpracę na poziomie dom – przedszkole.

Projekt tworzą dyrektor oraz nauczyciele.