Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"

Nasze Przedszkole już po raz drugi przystąpiło do : Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Projekt realizowany jest w dwóch grupach:  Muchomorkach i Słoneczkach.

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

f) propagowanie praw dziecka;

g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;

h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;

i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;

j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;

k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

l) promocja placówki oświatowej; 

m) rozwijanie współpracy między nauczycielami;

n) kształcenie na odległość.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.

Realizacja Projektu w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowana jest od 10.09.2020r. do 31.05.2021r.

"Mały miś w świecie wielkiej literatury" moduły:

 1. Książki dzieciństwa – misiowy ranking książkowych hitów dzieci i rodziców.
   
 2. Mały Miś w świecie emocji. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci.
   
 3. Dbamy o zdrowie z Małym Misiem. Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.
   
 4. Kalendarz ekologiczny. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych, wyobraźni twórczej oraz kreatywności i aktywności poznawczej dzieci.
   
 5. Misiowe laboratorium czterech żywiołów. Podniesienie jakości pracy żłobka/przedszkola/szkoły poprzez stosowanie zabaw twórczych z elementami doświadczania, obserwowania i eksperymentowania.
   
 6. Mały Miś i supertajny projekt!
   
 7. Bijemy Rekord Polski z Małym Misiem w głośnym czytaniu w wielu lokalizacjach równocześnie! (Możliwość realizacji modułu będzie ściśle związana z sytuacją epidemiologiczną w kraju i wynikającymi z racji tego obostrzeniami).

Koordynatorami w placówce są: p. Anna Mokijewska - Sadło i p. Agnieszka Dubaj.